Thông báo mời đấu thầu phế liệu
29 Tháng Bảy, 2018
chương trình tất niên năm 2018 và mừng xuân Kỷ Hợi
11 Tháng Hai, 2019

Chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên

năm 2018 thu nhập của người lao động công ty CP giấy Xuân Đức tăng 50% so với năm 2017, song song với tăng thu nhập cho người lao động Ban Giám Đốc Công ty kết hợp với Ban Chấp Hành Công đoàn  chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Trong năm Công ty đã nâng cấp sửa chữa nhà ăn tập thể khang trang, sạch đẹp, trang bị máy lạnh, tivi phục vụ người lao động giải trí trong giờ ăn giữa ca :

người lao động ăn cơm trưa tại nhà ăn của Công ty

Trong lúc ăn trưa CBCNV Công ty theo dõi bản tin nội bộ của Công ty

công ty trang bị máy bán nước tự động để phục vụ người lao động 24/24 giờ

 nhà vệ sinh của khu vực nhà ăn tập thể