Sản Phẩm

giấy Kraft
7 Tháng Sáu, 2013
Giấy trắng
15 Tháng Năm, 2019
Show all

giấy bao gói

_ Giấy bao gói được sử dụng trong các ngành may mặc(cắt sơ đồ); lót các sản phẩm giày dép , đồ gỗ và in nhuộm giấy vàng mã _ Giấy bao gói có màu vàng định lượng từ 50 - 60g/m2 _ TIÊU CHUẨN CHẤTLƯƠNG GIẤY BAO GÓI STT TÊN CHỈ…

_ Giấy bao gói được sử dụng trong các ngành may mặc(cắt sơ đồ); lót các sản phẩm giày dép , đồ gỗ và in nhuộm giấy vàng mã

_ Giấy bao gói có màu vàng định lượng từ 50 – 60g/m2

_ TIÊU CHUẨN CHẤTLƯƠNG GIẤY BAO GÓI
STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ MỨC QUY ĐỊNH
1 Định lượng g/m2 ±2
2 Độ chịu bục kgf/cm2 ≥1
3 Độ nén vòng kgf ≥5
4 Độ chống thấm giấy ≥60
5 Độ ẩm % 8-10
6 Màu sắc   vàng
7 Đường kính cuồn giấy cm 110→115