Sản Phẩm

giấy bao gói
10 Tháng Mười Một, 2017
Show all

Giấy trắng

Trong năm 2019 Công ty Cổ Phần Giấy Xuân Đức sản xuất thêm sản phẩm mới là Giấy Trắng phục vụ chủ yếu cho ngành may mặc ( vẽ sơ đồ) khổ giấy tối đa 2,5m, định lượng 60g/m2, đường kính theo yêu cầu khách hàng