Sản Phẩm

giấy carton(medium)
7 Tháng Sáu, 2013
Show all

giấy duplex(whitetop)

TIÊU CHUẪN CHẤT LƯỢNG STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ MỨC QUY ĐỊNH 1 Định lượng g/m2 ±4% 2 Độ […]
  1. TIÊU CHUẪN CHẤT LƯỢNG
STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ MỨC QUY ĐỊNH
1 Định lượng g/m2 ±4%
2 Độ chịu bục Kgf/cm2 ≥ 3.5
3 Độ nén vòng Kgf ≥ 19
4 Độ chống thấm (mặt trắng) pht ≥ 2
5 Độ ẩm % 6-8
6 Đường kính Cm  110/130
7 Dung sai chiều rộng cuộn giấy mm +3
8 Độ trắng % 73-> 80
9 Ngoại quan Không bị nhăn/ gấp/rách
10 Số mối nối ≤2