Sản Phẩm

giấy carton(medium)
7 Tháng Sáu, 2013
giấy Kraft
7 Tháng Sáu, 2013
Show all

giấy 2 da (testliner)

TIÊU CHUẪN CHẤT LƯỢNG STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ MỨC QUY ĐỊNH 1 Định lượng g/m2 ±5 2 Độ chịu bục Kgf/cm2 ≥ 3.5 3 Độ nén vòng Kgf ≥ 19 4 Độ chống thấm  (1 mặt ) Phút ≥ 2 5 Độ ẩm % 6-8 6 Đường kính…
  1. TIÊU CHUẪN CHẤT LƯỢNG
STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ MỨC QUY ĐỊNH
1 Định lượng g/m2 ±5
2 Độ chịu bục Kgf/cm2 ≥ 3.5
3 Độ nén vòng Kgf ≥ 19
4 Độ chống thấm  (1 mặt ) Phút ≥ 2
5 Độ ẩm % 6-8
6 Đường kính Cm  110/130
7 Dung sai chiều rộng cuộn giấy mm +3
8 Độ trắng % ≥ 0
9 Ngoại quan Không bị nhăn/ gấp/rách
10 Số mối nối ≤2