Sản Phẩm

giấy duplex(whitetop)
7 Tháng Sáu, 2013
giấy 2 da (testliner)
7 Tháng Sáu, 2013
Show all

giấy carton(medium)

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CÁC LOẠI  GIẤY MEDIUM (GIẤY GIA KEO) STT LOẠI Đ/ LƯỢNG KHỔ GIẤY ĐỘ BỤC ĐỘ NÉN ĐỘ ẨM CHỐNG THẤM    GIẤY (g/m2 ) (mm) (kgft/cm2) MD (KGF) % (giây) 1 MEDIUM 95±5 (±4 mm) ≥ 2.1 7 ≤8 30 2 MEDIUM 100±5 (±4 mm)…
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CÁC LOẠI  GIẤY MEDIUM
(GIẤY GIA KEO)
STT LOẠI Đ/ LƯỢNG KHỔ GIẤY ĐỘ BỤC ĐỘ NÉN ĐỘ ẨM CHỐNG THẤM 
  GIẤY (g/m2 ) (mm) (kgft/cm2) MD (KGF) % (giây)
1 MEDIUM 95±5 (±4 mm) ≥ 2.1 7 ≤8 30
2 MEDIUM 100±5 (±4 mm) ≥ 2.3 7 ≤8 30
3 MEDIUM 110±5 (±4 mm) ≥ 2.5 9 ≤8 30
4 MEDIUM 115±5 (±4 mm) ≥ 2.6 11 ≤8 30
5 MEDIUM 125±5 (±4 mm) ≥ 2.8 13 ≤8 30
6 MEDIUM 140±5 (±4 mm) ≥ 3.1 16 ≤8 30
7 MEDIUM 150±5 (±4 mm) ≥ 3.3 15 ≤8 30
8 MEDIUM 170±5 (±4 mm) ≥ 3.7 18 ≤8 30
               
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CÁC LOẠI  GIẤY MEDIUM
(GIẤY GIA KEO)
STT LOẠI Đ/ LƯỢNG KHỔ GIẤY ĐỘ BỤC ĐỘ NÉN ĐỘ ẨM CHỐNG THẤM
  GIẤY (g/m2 ) (mm) (kgft/cm2) MD (KGF) % (giây)
1 MEDIUM 95±5 (±4 mm) ≥ 2.1 7 ≤8 30
2 MEDIUM 100±5 (±4 mm) ≥ 2.3 7 ≤8 30
3 MEDIUM 110±5 (±4 mm) ≥ 2.5 9 ≤8 30
4 MEDIUM 115±5 (±4 mm) ≥ 2.6 11 ≤8 30
5 MEDIUM 125±5 (±4 mm) ≥ 2.8 13 ≤8 30
6 MEDIUM 140±5 (±4 mm) ≥ 3.1 16 ≤8 30
7 MEDIUM 150±5 (±4 mm) ≥ 3.3 15 ≤8 30
8 MEDIUM 170±5 (±4 mm) ≥ 3.7 18 ≤8 30