Tên tiếng việt : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY XUÂN ĐỨC 

Tên tiếng Anh : XUAN DUC PAPER JOINT STOCK COMPANY