Chuyển đổi ngành nghề kinh doanh
1 Tháng Sáu, 2020

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

thong bao dau gia tai san

 

Hình ảnh tài sản bán đấu giá

Máy xeo khổ 2,8m

Máy xeo khổ 1,8m

Máy xeo khổ 2,3m

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống khử mực 

don xin dau gia tai san

phiếu trả giá

quy che dau gia – trang 1

quy che dau gia – trang 2

quy che dau gia – trang 3

quy che dau gia – trang 4