Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Năm 1960 : Công Ty giấy Nam Phát (COGINAFA) khởi công xây dựng 10/1960,  Cty do các cổ đông người Hoa góp vốn thành lập tại địa chỉ  khu A, tổ 11, ấp Xuân Hiệp, Xã Linh Xuân, Quận Thủ Đức.
 • Năm 1962 : Vận hành máy xeo giấy.
 • Năm 1978: chuyển đổi hình thức sở hữu công tư hợp doanh  theo quyết số 1770/QĐ-UB ngày 21/07/1978 của UBND TP.HCM và đổi tên thành “ Xí Nghiệp công tư hợp doanh giấy số 3” trực thuộc công ty hợp doanh giấy số 1
 • Năm 1982 : Xí nghiệp công tư hợp doanh giấy số 3 trực thuộc xí nghiệp liên hơp giấy- sở công nghiệp TP.HCM
 • Năm 1987: đổi tên thành xí nghiệp công tư hợp doanh giấy Xuân Đức trực thuộc liên hiệp xí nghiệp giấy TP.HCM,  tên “Xuân Đức “ được lấy từ chữ cuối của xã “ Linh Xuân” và Huyện “Thủ Đức” ghép lại.
 • Năm 1991 : xí nghiệp công tư hợp doanh giấy Xuân Đức trực thuộc sở công nghiệp TP.HCM.
 • Năm 1992 : thuê đất thành lập phân xưởng 2 trong khuôn viên xí nghiệp mạch nha Linh Xuân , địa chỉ khu phố 4 , Xã Linh Xuân, Huyện Thủ Đức.
 • Năm 1993 : sau khi hoàn vốn cho các cổ đông sáng lập người Hoa theo nghị định 388/HĐBT và thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi là Xí nghiệp giấy Xuân Đức theo quyết định 138/QĐ-UB ngày 29/03/1993 của UBNDTP.HCM và trực thuộc sở công nghiệp TP.HCM
 • Năm 1995: UBND TP.HCM ra quyết định số 3207/QĐ-UB sát nhập XNQD giấy Tiến Đức vào xí nghiệp Giấy Xuân Đức và đổi tên thành Công Ty Giấy Xuân Đức trưc thuộc sở công ngiệp TP.HCM, trụ sở đặt tại Ấp Xuân Hiệp , Xã Linh Xuân , Huyện Thủ Đức.
 • Năm 1996 : Cty di dời trụ sở văn phòng về địa chỉ 54B Nam Hòa , Xã Phước Long , Huyện  Thủ Đức( trụ sở của XNQD Giấy Tiến Đức).
 • Năm 1997 : Huyện Thủ Đức tách thành 03 Quận và địa chỉ Công ty được đổi thành 54B Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9.
 • Năm 1999: Cty di dời toàn bộ máy móc thiết bị từ Phường Linh Xuân , Quận Thủ Đức về 54B Nam Hòa, Phường Phước Long A, Quận 9 và đầu tư thêm 01 dây chuyền sản xuất mới, lúc này Cty có 4 dây chuyền sản xuất giấy.
 • Năm 2000 : Cty tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành Công Ty Cổ Phần Giấy Xuân theo quyết định số 6055/QĐ-UB- CNN của UBND TP.HCM. Ngày 27/11/2000 Cty được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu và  Cty chọn ngày này là ngày thành lập Cty.
 • Năm 2004 : khởi công xây dưng dây chuyền sản xuất giấy số 5, công suất 9.000tấn/năm.
 • Năm 2005 : vận hành dây chuyền số 5.
 • Năm 2015 : khởi công xây dưng dây chuyền sản xuất giấy số 6, công suất 11.000tấn/năm.
 • Năm 2016 : vận hành dây chuyền số 6